روح حسین ، نوح حسین


روح حسین ، نوح حسین ، فاتح و مفتوح حسین

جون حسین ، خون حسین ، لیلی و مجنون حسین

دم حسین ، غم حسین ، سید عالم حسین

حسین تو مال منی و من مال تواَم

من همیشه نوکر اهل حال تواَم

از بچگیم آقا همش دنبال تواَم

آی نوکرا دم بگیرید دنیا حسینه

ما همه قطره ایم و چون دریا حسینه

همیشه گفتیم و میگیم آقا حسینه

یا سیدالشهدا ابی عبدالله ... یا سیدالشهدا ابی عبدالله

یار حسین ، کار حسین ، دلبر و دلدار حسین

راه حسین ، ماه حسین ، شاه و شهنشاه حسین

شور حسین ، نور حسین ، مقصود و منظور حسین

حسین تو صیادی و من صید دام تو

کاشکی یه شب پر بگیرم روی بام تو

مِی زنم از تربتی که هست تو جام تو

یا سیدالشهدا ابی عبدالله ... یا سیدالشهدا ابی عبدالله

گِل حسین ، دل حسین ، فَاَبکَ لِلحسین

نِی حسین ، مِی حسین ، جونم فدات ای حسین

یا حسین ، با حسین ، میپره دل تا حسین

حسین فدای روضه هات کل زندگیم

یادش بخیر پیرهن بزم بچگیم

خدارو صد مرتبه شکر باز از تو میگیم

یا سیدالشهدا ابی عبدالله ... یا سیدالشهدا ابی عبدالله
دانلود صـوت
دانلود ویدئو