الا ای شاه بی همتا ، تویی سرور تویی مولا

اَلا ای شاه بی همتا ، تویی سرور تویی مولا

گرفتارم نگاهم کن ، رضایی و دلت دریا

کرامات تو بی حده ، یه کاری کن دلم مُرده

ازم رو بر نگردونی ، هوام آقا بی تو سرده

غریب الغربا ، ضامن آهویی

به درگاه شما باز زده دل رویی

تویی ارباب ، منم رعیت

روزیمو میگیرم از تو چه بی منت

علی موسی الرضا مولا ... علی موسی الرضا مولا

تویی ماه شب تارم ، ثنای تو شده کارم

برای پر زدن سمتت ، کبوتر شد دل زارم

منم آقا غلام تو ، که افتادم تو دام تو

من از اون بچگی آقا ، گره خوردم به نام تو

دلم رو مثه گنبدت طلایی کن

بیا و نوکرت رو کربلایی کن

منم نوکر ، تویی مولا

خوشم از اینکه دارم لقب زیبا

علی موسی الرضا مولا ... علی موسی الرضا مولا
دانلود صـوت
دانلود ویدئو