الا ای شاه بی همتا ، تویی سرور تویی مولا

الا ای شاه بی همتا ، تویی سرور تویی مولا

گرفتارم نگاهم کن ، رضایی و دلت دریا

کرامات تو بی حده ، یه کاری کن دلم مُرده

ازم رو برنگردونی هوام آقا بی تو سرده

غریب الغربا ضامن آهویی ، به درگاه شما باز زده دل رویی

تویی ارباب منم رعیت ، روزیمو میگیرم از تو چه بی منت

... علی موسی الرضا مولا ، علی موسی الرضا مولا ...

تویی ماه شب تارم ، سنای تو شده کارم

برای پر زدن سمتت کبوتر شد دل زارم

منم آقا غلام تو ، که افتادم تو دام تو

من از اون بچگی آقا گره خوردم به دام تو

دلم رو مثه گمنبدت طلایی کن ، بیا و نوکرت رو کربلایی کن

منم نوکر تویی مولا ، خوشم از اینکه دارم لقب زیبا

... علی موسی الرضا مولا ، علی موسی الرضا مولا ...
دانلود صـوت