آقا به سرم بذار منت


آقا به سرم بذار منت

آقا اگه نمیشه زحمت

دردم آقاجون غذا حضرتیه

آقا نذار بمونه حسرت

آقا بذار بیام زیارت

میگن کربلا آخه دعوتیه

این همه گدا داری یک بار نگاه منه بد کن

میام با رفیقام امسال از مرز منو یجور رد کن

ارباب ارباب ، تو هواته سرم

ارباب ارباب ، بیا و زِ کرم

ارباب ارباب ، ببرم تا حرم

... ارباب ارباب ، یا حسین ، یا حسین ...

آقا با تو خوشه خیالم

آقا خاک پای سه سالم

آقا من که گدای هر شبیَم

آقا جزو سینه زناتم

آقا راضی به رضاتم

من هم مثل رقیه زینبیَم

من که پا شدم هر بار وقتی که به زمین خوردم

یا که اسم اباالفضل یا اسم پدرتو بردم

ارباب ارباب ، وقتی خیسه چشام

ارباب ارباب ، یا میگیره صدام

ارباب ارباب ، تورو فقط میخوام

... ارباب ارباب ، یا حسین ، یا حسین ...

آقا بده حق فقیرو

آقا منو بغل بگیرو

آقا بدیامو نزن تو به روم

آقا نوکرت خوبه ذاتش

آقا حرم و خاطراتش

آقا شدی یه بغضی توی گلوم

این شعرو قبولش کن آقا کمه سواد من

گفتم اینو شاید بعد مرگم باشی به یاد من

ارباب ارباب ، به تو بنده نفس

ارباب ارباب ، تورو میخوام و بس

ارباب ارباب ، هنوز امیدی هس

... ارباب ارباب ، یا حسین ، یا حسین ...
دانلود صـوت