قسم به نام محمد ، قسم به نام علی


قسم به نام محمد ، قسم به نام علی

قسم به زمزم و کوثر ، قسم به جام علی

به روز خلقت عالم خدای عَزُّوَجَل

سند زده دل ما را فقط به نام علی

برای منکر او غیر لعن لایق نیست

مناره خم شده وقتی به احترام علی

بگو تو اشهدُ انّ علی ولی الله

که پاکزاده شناسد فقط مقام علی

امین مِیکده وقتی که باده میریزد

شرابخانه ی عالم شود کلام علی

اگر چه معتقدم که خدا نبوده ولی

علی تمام حق است و خدا تمام علی

اگر چه قافیه تکراری است میگویم

من ایستاده بمیرم به احترام علی
دانلود صـوت