پروردگار مُلک جنون زینب است و بس


پروردگار مُلک جنون زینب است و بس

آموزگار مکتب خون زینب است و بس

زینب اگر نبود ، حسینیه ای نبود

در خیمه گاه عشق ستون زینب است و بس

معصومه است و علم لَدُنی نصیب اوست

علامه ی نخوانده متون زینب است و بس

با عشق میشود که به ادراک او رسید

از دیدگاه عقل برون زینب است و بس

ام المصائبی یکی از شأن های اوست

بر قله ی تمام شئون زینب است و بس

در شام خطبه های علی وار خوانده است

ویران نمای دشمن دون زینب است و بس

ایوب عبد اوست که بی شک خدای صبر

در اصل قبل و بعد و کنون زینب است و بس

با اذن او دو دیده ی دل باز میشود

در کربلا جلال عیون زینب است و بس

در یک کلام نائب زهرا به کربلاست

از هر لحاظ فاطمه گون زینب است و بس

دیوانه ایم و سر در هیئت نوشته ایم

پروردگار مُلک جنون زینب است و بس
دانلود صـوت