دلم ای یار شده زخمی


دلم ای یار شده زخمی ، گل و گلزار شده زخمی

در به دیوار خورده انگار ، آخه دیوار شده زخمی

با زمین خوردنت هر روز ، منو کُشتی بعد از اون روز

نمیدونم سر زانوت ، روزی چندبار شده زخمی

شونه زخمی ، گونه زخمی

شده زیر چونه زخمی

شده از غصه ی زخمات

دل اهل خونه زخمی

باز داره اشکم در میاد ، این صحنه رو دیدم زیاد

زینب میخواد بوست کنه ، میترسه که دردت بیاد

وای دلم ، غصه نمیکنه ولم

وای دلم ، غم تو میشه قاتلم

... وای دلم ، وای دلم ، وای دلم ، وای دلم ...

همه ی پَر شده خونی ، پَر معجر شده خونی

درو وا کردی برا من ، لبه ی در شده خونی

چی میریزه از رو پیرهن ، قطره قطره روی دامن

چی شده از دم در تا دم بستر شده خونی

سینه خونی ، پهلو خونی

بمیرم من بازو خونی

هر جا که جارو کشیدی

شده حتی جارو خونی

امروز هوا بارونیه ، چه درد بی امونیه

به روی دستم فاطمه ، گوشواره های خونیه

وای دلم ، غصه نمیکنه ولم

وای دلم ، غم تو میشه قاتلم

... وای دلم ، وای دلم ، وای دلم ، وای دلم ...

روزگارم شده گریه ، شب تارم شده گریه

همه ی صبر و قرارم ، همه کارم شده گریه

نفسم باد خزونه ، ناله هام سوز زمستون

سرمو تو چاه میذارم ، راه چارم شده گریه

من و گریه ، من و زاری

تنهامون داری میذاری

با یه دنیا غم و غصه

با یه بقچه یادگاری

تو بقچته سه تا کفن ، برا تو و من و حسن

آخ بمیرم برا حسین ، مونده فقط یه پیرُهن

هر وقت که این پیرهنو خواست ، یعنی که آخرین وداعست

دارم میبینم بدنش ، رو خاک گرم کربلاست

وای دلم ، غصه نمیکنه ولم

وای دلم ، غم تو میشه قاتلم

... وای دلم ، وای دلم ، وای دلم ، وای دلم ...
دانلود صـوت