از دنیا دلگیرم ، نفس نفس که میزنی میمیرم

از دنیا دلگیرم ، نفس نفس که میزنی میمیرم

ابری و بارونیم ، خورشید و مهتاب علی محزونیم

حالت بده نیمه جون خونه ام

حالت بده مهربون خونه ام

حالت بده قد کمون خونه ام

دیگه گریه نکن گل پیمبَر

ان شاءالله خوب میشی عزیز حیدر

... یا زهرا یا زهرا ، یا فاطمه یا فاطمه ...

مُغیره میخنده ، از اینکه پیش تو شدم شرمنده

از قنفذ بیزارم ، شبا که ناله میکنی بیدارم

لعنت به اون بی حیای خیره سر

بدجور زدن چند نفر به یک نفر

زهرای من بین کوچه شد سپر

کسی نمیدونه که چی کشیدم

صدای گریَتو وقتی شنیدم

... یا زهرا یا زهرا ، یا فاطمه یا فاطمه ...
دانلود صـوت