در حسینیه ی قلبم متوسلم به زهرا


در حسینیه ی قلبم متوسلم به زهرا

روی قبرم بنویسید خادم ام ابیها

بهترین مادر دنیا

فاطمیه دل تنگم دوباره روضه میگیره

از غم تو که شنیده دلم از زندگی سیره

آخرش برات میمیره

من گدای در خونت ، من همون سگ دیوونت

تو همون یاس کبودی که دلم داره بهونت

سر به عشق تو میذارم ، هر چی دارم از تو دارم

خودت اینو خوب میدونی ، غیر تو یاری ندارم

... فاطمه اُم اَبیها ، بهترین مادر دنیا ...

رفتی اما مونده عشقت همیشه تو قلب حیدر

رفتی اما خون سینت هنوزم مونده روی در

زینبت شده بی مادر

مونده چشم حسن تو به یه گوشواره شکسته

پر کشیدی ولی زینب با چادر خاکی نشسته

طفلی از زندگی خسته

پاشو تا علی نَمیره ، ذوالفقارش جون بگیره

پاشو که از غم دوری ، دختر چهارساله پیره

توی آسمون پریدی ، مگه حیدرو ندیدی

نمیبینی قاتلت رو ، تو به آرزوت رسیدی

... فاطمه اُم اَبیها ، بهترین مادر دنیا ...
دانلود صـوت

دانلود ویدئو