تورو قسم به این اشکام ، تورو خدا بمون پیشم


تورو قسم به این اشکام ، تورو خدا بمون پیشم

اگه بری میشم تنها ، تورو خدا بمون پیشم

بیا غرورمو نشکن ، تورو خدا بمون پیشم

بی تو چی میمونه از من ، تورو خدا بمون پیشم

زهرا ، زهرا ، زهرا

اگه تو بری دیگه سیرم از این دنیا

میدونی میفتم بعد تو از پا

مگه میشه با یاد تو زندگی کردو

همین خاطراتت منو میکشه زهرا

یادت میاد قدیما اون روزا ، یادم نمیره اولین نگاه

بابات شب عروسی بت میگفت ، الهی پیر شی پای مرتضی

... نرو میمیره از غمت علی ، نرو میمیره از غمت علی ...

چه حالیه که تو داری ، پاشو جون علی پاشو

آخه چقدر دیگه زاری ، پاشو جون علی پاشو

بگو تنهام نمیذاری ، پاشو جون علی پاشو

داری با گریه میباری ، پاشو جون علی پاشو

زهرا ، زهرا ، زهرا

همش دست میگیری به دیوار بمیرم من

یه دستت هم افتاده از کار بمیرم من

همه میگن اینو که دیگه نمیمونی

چه کردن با این جسم بیمار بمیرم من

بگو که یا مَن اسمُهُ دواء ، میخونم ای و ذِکره شفاء

پاشو برا دلخوشی علی ، فقط تویی حبیب مرتضی

... نرو میمیره از غمت علی ، نرو میمیره از غمت علی ...

دیدم سر تو چی اومد ، نمیره یاد من زهرا

به تو رسید همون نامرد ، نمیره یاد من زهرا

دیدم لگد به پهلو زد ، نمیره یاد من زهرا

شدی با زینبت هم قد ، نمیره یاد من زهرا

زهرا ، زهرا ، زهرا

میدیدم که موندی میون در و دیوار

میدیدم که فضّه میگفت بسه دست بردار

میخ در توی سینه ی تو نشست زهرا

توی خاطرم میشه این صحنه ها تکرار

تورو به جون من نفس بزن ، یه رحمی کن به گریه های من

بگو که صورت تو چی شده ، که ناله میکنه تو خواب حسن

... نرو میمیره از غمت علی ، نرو میمیره از غمت علی ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو