فاطمه حیدرتو تنها نذار


فاطمه حیدرتو تنها نذار

بین دشمنا عَلیتو جا نذار

میدونی نبودنت مرگه برام

فاطمه دنیارو بی تو نمیخوام

... مرو زهرا ، مرو زهرا ، مرو ...

تو با اشکات داری آبم میکنی

میری و خونه خرابم میکنی

کشتی امید من پهلو نگیر

جون زینب از علی تو رو نگیر

واسه دلخوشی من خنده نکن

بیشتر از این منو شرمنده نکن

دست به پهلو نگیر و جارو بزن

ای چراغ عمر من سوسو نزن

جون حیدرت کار خونه نکن

موی زینبو دیگه شونه نکن

دخترت داره نگاهت میکنه

نگاه به چشم سیاهت میکنه

... مرو زهرا ، مرو زهرا ، مرو ...
دانلود صـوت