توحید بی ولای تو معنا نمیشود


توحید بی ولای تو معنا نمیشود

راه خدا بدون تو پیدا نمیشود

فردا که حکم عقل خدا خوانده میشود

چیزی بدون اذن تو اجرا نمیشود

تنها زنی که فخر نبوت شده تویی

هر دختری که اُم ابیها نمیشود

اصلاً به یُمن بودن تو این معاد هست

بی تو حساب و حشر که برپا نمیشود

دست نیاز کل امامت به سوی توست

فرموده ی امام که هاشا نمیشود

روح اصول دین خداوند فاطمه است

اسلام بی محبت زهرا نمیشود

بیخود نبّی مقام به زهرا نمیدهد

بیخود به پای دختر خود پا نمیشود

اخلاص فاطمه ست که او را بزرگ کرد

بیخود که رتبه این همه بالا نمیرود

آدم بدون فاطمه خوشبخت میشود

احساس میکند شده اما نمیشود

این زندگی که بی تو به دردی نمیخورد

دنیا بدون فاطمه دنیا نمیشود
دانلود صـوت