در سماء همهمه ، در زمین زمزمه

در سماء همهمه ، در زمین زمزمه

هر کی حسینی باشه به اون مَحرمَه

ذکر طوفانیِ امیر علقمه

... فاطمه فاطمه فاطمه فاطمه ...

انسیه طاهره ، علیمه ، عالمه

سِرّ شور و روضه و اشک و زمزمه

ذکر مواقع سختی اهل بیت

مددی سیدتنا یا فاطمه

... فاطمه فاطمه فاطمه فاطمه ...

عشق تو در دلم صحبای فاطمه

من و جدایی از تو غیرممکنه

گر به عشق شما مست شهادتم

چون جونم از کوچیکی نذر محسنه

... فاطمه فاطمه فاطمه فاطمه ...

باَبی أنتِ و اُمی لکِ الفداء

تورو به میوه ی دلت امام رضا

مُردم از انتظار ، قسمتم کن بی بی

قبل از اینکه بمیرم برم کربلا

... فاطمه فاطمه فاطمه فاطمه ...
دانلود صـوت