دوباره آمدم ای عرشیان امان بدهید

دوباره آمدم ای عرشیان امان بدهید

به این شکسته قلم ذره ای توان بدهید

برای اینکه در این شعر نور بردارم

درخت قافیه ها را کمی تکان بدهید

شب ولادت زهرا رسیده و هر چند

که شب رسیده به من شمس را نشان بدهید

به پیش این همه قدر و جلالت ای مادر

فتاده ام زِ تکلم به من زبان بدهید

برای روح نماز و اذان عشق هر چند

گذشته وقت اذان باز هم اذان بدهید

به یُمن مقدم زهرا الهة الخیرات

زِ عمق دل بفرستید حیدری صلوات

زمانه ی غم و داغ و فراق آخر شد

به عشق مولِد امشب دوباره محشر شد

به عرش حق همه در انتظار تا اینکه

رسید مژده ملائک که بچه دختر شد

بخوان تو سوره ی کوثر ، پدر شده احمد

و انّ یَکاد بخوان چون خدیجه مادر شد

رسید فاطمه از راه و بین منتظران

شبیه روز پُر از نور چشم حیدر شد

به یُمن مقدم زهراترین زهراهاست

که طعم چشمه ی زمزم شبیه کوثر شد

بخوان به کوری چشمان دشمن بد ذات

برای حضرت زهرا محمدی صلوات
دانلود صـوت