شکسته پشتم ، خودمو کشتم تا برسم پشت خیمت


شکسته پشتم ، خودمو کشتم تا برسم پشت خیمت

ولی چه حاصل ، بیچاره این دل نداره پیش تو قیمت

چی میشد یه لحظه من تورو میدیدم

نگام کن ببین که خیلی زود بریدم

جوونم ولی ببین چقدر شکستم

کجایی ببین هنوز درو نبستم

... مـولا مـولا ، مـولا مـولا ...

برای مجنون ، تو مثه بارون ، مثه گلای بهاری

تو مثل کوهی ، چه باشکوهی ، همیشه با اقتداری

به یاد همون که زندگیم چشاشه

میخونم شاید که فرصتی نباشه

میخونم شاید تو هم برام بخونی

میمونم شاید تو هم پیشم بمونی

... مـولا مـولا ، مـولا مـولا ...

تو تار و پودی ، نگفته بودی شبای دوریت بلنده

نکنه یارم ، آقاجون امشب درو به رومون ببنده

خدایا به کی باید کنم شکایت

الهی نشه کم از سر ما سایَت

نگفتی قرار نبود تورو نبینم

تو نیستی کسی نمیشه همنشینم

... مـولا مـولا ، مـولا مـولا ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو