کربلا ای عشق و هستی و دارایی من


کربلا ای عشق و هستی و دارایی من

کربلا ای خواب شبهای رؤیایی من

کربلا ای آرزوی دل بیقرارم

کربلا ای زارگه و آخرش هم مزارم

بهشت عالمین ، سرای شور و شِین

دلم پر میزنه برای بین الحرمین

کرب و بلا دلم تنگه برا نیمه شبای حَرمت

کرب و بلا گره خورده دلم بر نخ سرخ پرچمت

... یا حسین سیدی یا مولا ، یا حسین سیدی یا مولا ...

کربلا ای قبله گاه دل اهل عالم

کربلا ای خیمه گاه غم و عشق و ماتم

کربلا ای تربتت خاک پای اباالفضل

کربلا ای صحن دارالشفای اباالفضل

دلم تنگه برات ، برا صحن و سرات

دلم تنگه برای تک تک کبوترات

کرب و بلا تویی افضل حاجات دل خراب من

کرب و بلا چرا دیگه سری نمیزنی به خواب من

... یا حسین سیدی یا مولا ، یا حسین سیدی یا مولا ...
دانلود صـوت

**صوت این مداحی سال 1388 بزودی قرار داده میشود**