کنج زندان بلا به غم اسیری


کنج زندان بلا به غم اسیری

زیر لب دعا میکردی که بمیری

دست و پای تو بسته به زنجیره

مادرت روضه برا تو میگیره

زخمی شده چرا آقا بال و پرت

بیتاب تو شده معصومه دخترت

... روحی لک الفداء ، روحی لک الفداء ...

بسته دستای تو رو دشمن کافر

تن پاک تو شده نحیف و لاغر

نَه توون داری ، بی کس و بی یاری

تو قفس ذکر خدا به لب داری

بارون میباره از گوشه ی چشم ترت

بیتاب تو شده معصومه دخترت

... روحی لک الفداء ، روحی لک الفداء ...

بده در راه خدا باب الحوائج

یه سفر کرب و بلا باب الحوائج

توی صحن تو دل پُره فریاده

دل من تنگ پنجره فولاده

شوق زیارتی دارم توی سرم

میشه کاظمین بیام آقا با مادرم

... روحی لک الفداء ، روحی لک الفداء ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو