مرغ خوش الحان دوباره بازم خبر آورده


مرغ خوش الحان دوباره بازم خبر آورده

حضرت زهرا برای حیدر پسر آورده

ملائکه مبهوت نگاه حضرت ارباب

بوسه میگیرن از کف پاهاش تو لحظه های خواب

قرعه به نام فطرس افتاد ، دلش شده از قفس آزاد

کنار قنداقه ی ارباب ، خدا بهش چه شَهپَری داد

خوش امدی ای گل زهرا ... خوش امدی ای گل زهرا

امشب تموم انیباء توی شهر مدینه ن

از دست حیدر برا تبرک چیزی بگیرن

این طفل زیبا ، دلبر دلها ، نور دوعینه

شاه دو عالم ، نگین خاتم ، اسمش حسینه

اومده شفیعه روز محشر ، نوه ی زیبای پیمبر

ما هم بگیریم کربلارو ، از دستای حضرت حیدر

خوش امدی ای گل زهرا ... خوش امدی ای گل زهرا

امشب دل من غرق جنونه شده دیوونه

سرود لبهام حائه و سینه ، یائه و نونه

بدجوری امشب بازم دل من شده هوایی

میره تا جنت آخه شده باز کرب و بلایی

گنبد طلاتو آقا عشقه ، کبوتراتو آقا عشقه

خادما و زائرای تو ، کرب و بلاتو آقا عشقه

خوش امدی ای گل زهرا ... خوش امدی ای گل زهرا
دانلود صـوت