زاده ی پیغمبر اومد ، دسته گل حیدر اومد


زاده ی پیغمبر اومد ، دسته گل حیدر اومد

عاشقا بیاید گل بریزید اکبر اومد

بحر حسین نور عینه ، شهزاده ی عالمینه

برای جوونای جهان سرور اومد

آی جوونا الگوی شما کیه ، اکبره

آی عاشقا ولی خدا کیه ، اکبره

هیئتیا صاحب دلا کیه ، اکبره

صفا کیه اکبره ، منا کیه اکبره

دلبر دلبرا کیه ، اکبره

گل فاطمه وارث مرتضی کیه ، اکبره

اکبره ، اونی که تو تاریکی مهتابه

اکبره ، اونی که لیلا براش بیتابه

... شبه پیغمبر ، یا علی اکبر ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو