حقایق را تویی محور علی جان


حقایق را تویی محور علی جان

خلائق را تویی رهبر علی جان

تو روح شیعیان ناب هستی

شهید اول محراب هستی

اگر دل بی علی شد له شود له

دل بی عشق مولا مُردنش بِه

اگر دل بی علی شد بی فروغ است

مدارش حقه بازی و دروغ است

اگر گویم خدایی اشتباه است

بشر خوانم تو را عمرم تباه است

تو فوق فکرت و پندار هستی

همان بِه حیدر کرار هستی

تو در انگشتر احمد نگینی

تو مولانا امیرالمؤمنینی

در این دنیا و آن دنیا شعارم

خدایا من علی را دوست دارم

ولایت را تو سردمدار هستی

امامت را تو پرچمدار هستی

تو قطب عالم ایجاد هستی

به جبریل امین استاد هستی

خدا باید پسندد هر چه هستم

علی را دوست دارم حق پرستم

در این دنیا و آن دنیا شعارم

خدایا من علی را دوست دارم

زِ تو محبوب تر پیش خدا نیست

رسول الله میداند علی کیست

خدا را آنکه در معنا ولی هست

علی هست و علی هست و علی هست

تو رمز باء بسم الله هستی

به مُلک عشق شاهنشاه هستی

خدا داده تو را زهرای اطهر

تویی داماد محبوب پیمبر

ببال از مجتبی و زینب خود

حسن پرورده ای در مکتب خود

جمال تو فروغ عالمین است

جهان محتاج فرزندت حسین است

کجا مانند زهرا همسری هست

کجا مانند زینب دختری هست

تو مولا شهره ی هفت آسمانی

تو جدّ مهدی صاحب زمانی

به محشر آخرین حرفم همین است

که مولایم امیرالمؤمنین است
دانلود صـوت