امشب دلم هوای گریه داره


امشب دلم هوای گریه داره ، منتظره فقط با یک اشاره

دلم میخواد صدا کنم خدا رو ، ترسم اینه منو به جا نیاره

من موندم و گناهم ، گریه و اشک و آهم

منو ببخش خدایا ، که خیلی روسیاهم

معصیتو رها کن ، کمتر بیا جفا کن

وقتی گناه میکردم ، بهم میگفت حیا کن

... خدا الهی اَلعفو ، الهی اَلعفو ، الهی اَلعفو ...

درسته که من آبرومو بردم ، چوب ندونم کاری هامو خوردم

این شب قدر ولی برا شفاعت ، خدا برات یه واسطه آوردم

من بنده ی ذلیلم ، خودت بشو وکیلم

چون آبرو ندارم ، ارباب حسین دخیلم

خودت منو خریدی ، تو روضه ها کشیدی

هر جا زمین میخوردم ، به داد من رسیدی

... خدا الهی اَلعفو ، الهی اَلعفو ، الهی اَلعفو ...

خیلی شدم شرمنده ی امامم ، آقا ببخش خیلی جوون و خامم

از مهدیِ فاطمه روم سیاهه ، من عاشقم عاشق بی مرامم

امشب منو دعا کن ، مهدی منو نگاه کن

بین نمازت آقا ، اسم منم صدا کن

لحظه ی سرنوشته ، عشقت برام بهشته

حتماً برامون امسال ، یه کربلا نوشته

... خدا به حق مهدی ، الهی اَلعفو ، الهی اَلعفو ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو