چقَدَر خوبه که شیعم و خادم این در

چقَدَر خوبه که شیعَم و خادم این در

مادرم داده شیرم منو به عشق حیدر

صاحب ذوالفقاره علی مردِ نبرده

از فدائیانِ مرتضاست حضرت قنبر

آقا ، شوق زیارت به سرم دارم

یه عمریه بهت بدهکارم ، ای مهربونم

آقا ، بیا و این چشامو گریون کن

نجف منو دوباره مهمون کن ، دردت به جونم

... حیدر ، علی علی علی علی ...

شاه مردانی و هر دوعالم توی مشتت

یل میدون جنگی زره نداره پشتت

نعره هات آتشینه عدو میشه فراری

نقش یا فاطمه روی سربندت نوشته

حیدر ، به اسم تو فاطمه حساسه

محصل کلاست عباسه ، جونم فداته

حیدر ، خدا بخاطر تو خشنوده

بغض تو هر کی داره نابوده ، عالم گداته

... حیدر ، علی علی علی علی ...

مگه ما مُرده باشیم بازم بشه جسارت

مگه میشه که زینب بازم بره اسارت

حرم زینبیه تو قلب شیعه هاشه

یاعلی جان به بدخواه و دشمن تو لعنت

هر کی ، نگاه چپ به این حرم داره

گورشو کنده میشه آواره ، به اذن زینب

حیدر ، ما همه سرباز سپاه تو

جون میدیم آخر توی راه تو ، به اذن زینب

... حیدر ، علی علی علی علی ...

دانلود صـوت
دانلود ویدئو