شدم چه بی انگیزه بابا دورت بگردم


شدم چه بی انگیزه بابا ، دورت بگردم

خون از سرت میریزه بابا ، دورت بگردم

فکرم همش پاییزه بابا ، دورت بگردم

توی دلم غوغائیه ، ترس من از تنهائیه

یه گوشه میسوزم آخه ، دختر دلش بابائیه

... وای وای بی کس و یاری ، وای وای زهرا نداری ...

داری میری دیدن مادر ، خدانگهدار

به دیدن اون گل پرپر ، خدانگهدار

پهلوون بی یار و یاور ، خدانگهدار

بی فاطمه تنها شدی ، همدم این غمها شدی

برات بمیرم باباجون ، شرمنده ی زهرا شدی

... وای وای با دست بسته ، زهرا پهلو شکسته ...

علی چرا خونه نشینه ، خدا میدونه

اصلی ترین دلیلش اینه ، خدا میدونه

چشمش مُغیره رو نبینه ، خدا میدونه

ای ذکر هر توسلم ، به پشت در سوختی گلم

پهلوتو دیدم وقت غسل ، به لب رسید تحملم

... وای وای صورت کبودم ، زهرا ای هست و بودم ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو