دستی سرم بکش ای سایه ی سرم


دستی سرم بکش ای سایه سرم

آرام جان من ، آرامش حرم

از هرچه بگذریم نام تو خوشتر است

آقا چگونه از خیر تو بگذرم

از شوق باران میمیرم  ، ذکر حسین جان میگیرم

برای روضه های تو میمیرم

برای کربلای تو میمیرم

به جان تو برای تو میمیرم  ، حسین

... جانم حسین جانم حسین جان ...

... حسین حسین حسین حسین جانم ...

لطف تو میرسد محشر به من حسین

ای مهربان تر از مادر به حسین

محشر که جای خود همواره میرسد

مِهر تو اول و آخر به من حسین

مِهر و وفاتو دوست دارم ، کرب و بلاتو دوست دارم

همیشه آسمون لطفت آبی

ای حرم تو خونه ی اربابی

کار توئه که نوکرو دریابی ، حسین

... جانم حسین جانم حسین جان ...

... حسین حسین حسین حسین جانم ...

هر شب تو این بهشت من گریه میکنم

میخنده سرنوشت من گریه میکنم

هر وقت که مادرت تو جمع زائرات

اسم منم نوشت من گریه میکنم

گاهی به گریم میخندم ، مست رقیّم میخندم

برای بچه های تو میمیرم

تو خیمه عزای تو میمیرم

میام پایین پای تو میمیرم ، حسین

... جانم حسین جانم حسین جان ...

... حسین حسین حسین حسین جانم ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو