ای خداوند کرم ، به هوات در به درم


ای خداوند کرم ، به هوات در به درم ، خاک پات تاج سرم یا حیدر

معنی خیرالعمل ، یل بی مِثل و مَثَل ، اسم تو طعم عسل یا حیدر

حیدر ، حیدر ، حیدر ، حیدر

یا قاهرالعدو ، یا والی الولی ، ای شیر معرکه ، یا مرتضی علی

به دل شوق دیدن نجف دارم ، گدات میمونم گدائیه کارم

من از عشقت دست نمیکشم آقا ، آخه عمریه بهت بدهکارم

... علی مولا یا علی علی مولا ، علی مولا یا علی علی مولا ...

تویی تو شاه نجف ، دشمنت میشه تلف ، تو به من دادی شرف یا حیدر

من هوادار تواَم ، و طرفدار تواَم ، به سرِ دار تواَم یا حیدر

حیدر ، حیدر ، حیدر ، حیدر

خیبرگشا علی ، فرمانروا علی ، هم کیمیایی و هم لافتی علی

**تو هستی بابای حضرت زینب ، زنی با شمشیر خود سر مَرحب

بده روزی گدای دربارو ، میگیرم اذن زیارتو امشب

... علی مولا یا علی علی مولا ، علی مولا یا علی علی مولا ...

علیه رهبر من ، برکت کشور من ، تموم باور من یا حیدر

به تو وصله نفسم ، بی تو کنج قفسم ، همه ی کار و کسم یا حیدر

حیدر ، حیدر ، حیدر ، حیدر

عالیجناب علی ، ای دُرّ ناب علی ، ذکری که بی عدد داره ثواب علی

بمیره هر کی که منکر مولا ، فقط حیدر کُفو حضرت زهرا

قسیم الجنة علی قسیم النار ، امیر مستان و شاه بی همتا

... علی مولا یا علی علی مولا ، علی مولا یا علی علی مولا ...
دانلود صـوت

دانلود ویدئو