بیتابیم ما همه بیتابیم ، در بند روضه ی اربابیم


بیتابیم ما همه بیتابیم ، در بند روضه ی اربابیم

در شبهای جنون و مستی ما با یاد حرم میخوابیم

دریا دریا دریا ، اشک من میباره

دنیا دنیا دنیا ، غم رو دل میذاره

صحرا صحرا صحرا ، دل شده آواره

... یا حسین ، یا شهید ، یا حسین ، یا شیب الخضیب ...

ما از دوری تو مجنونیم ، ما پای روضه ها میمونیم

با گریه در غم تو ارباب هر شب تو صحن تو مهمونیم

از هجر کربلا تو چشام بارونه

تا ابد داغ تو ، تو دلم میمونه

دنیا بی تو ارباب مثل یک زندونه

... یا حسین ، یا شهید ، یا حسین ، یا شیب الخضیب ...

دل روی فاطمه حساسه ، این وادی وادیِ احساسه

تذکره ی زیارت ما تو دست حضرت عباسه

دل در بند عشق ساقی دریا دل

ذکر نام زیبات واسه حل مشکل

نقش سربند حسین توی میدون جنگ ذکر طوفانی یا ابوفاضل

... یا حسین ، یا شهید ، یا حسین ، یا شیب الخضیب ...




دانلود صـوت

دانلود ویدئو