بیتابیم ما همه بیتابیم ، در بند روضه ی اربابیم


بیتابیم ما همه بیتابیم ، در بند روضه ی اربابیم

در شبهای جنون و مستی ، ما با یاد حرم میخوابیم

دریا دریا دریا ، اشک من میباره

دنیا دنیا دنیا ، غم رو دل میذاره

صحرا صحرا صحرا ، دل شده آواره

... یا حسین ، یا شهید ، یا حسین ، یا شیب الخضیب ...

ما از دوری تو مجنونیم ، ما پای روضه ها میمونیم

با گریه در غم تو ارباب ، هر شب تو صحن تو مهمونیم

از هجر کربلا تو چشام بارونه

تا ابد داغ تو ، تو دلم میمونه

دنیا بی تو ارباب مثل یک زندونه

... یا حسین ، یا شهید ، یا حسین ، یا شیب الخضیب ...

دل روی فاطمه حساسه ، این وادی وادیِ احساسه

تذکره ی زیارت ما تو دست حضرت عباسه

دل در بند عشق ساقی دریا دل

ذکر نام زیبات واسه حل مشکل

نقش سربند حسین توی میدون جنگ ، ذکر طوفانی یا ابوفاضل

... یا حسین ، یا شهید ، یا حسین ، یا شیب الخضیب ...
دانلود صـوت

دانلود ویدئو