دل زاری دارم  ، دلبر و یاری دارم


دل زاری دارم ، دلبر و یاری دارم

من یه صاحب دارم ، من کس و کاری دارم

با آقام امام رضا من یه قراری دارم

قرار اینه لحظه ی مرگ آقام بیادش

پر میزنه دلم برا باب الجوادش

دل من گم شد اگر پیدا شد بسپارید امانات رضا

دل من از تپش افتاد اگر ببریدم به ملاقات رضا

... السلطان أباالحسن ، السلطان أباالحسن ...

دل من مأنوسه ، حرم نره میپوسه

آرزوم پابوسِ ضریح شاه طوسه

وعدمون تو مشهد زیارت مخصوصه

تو دنیا یک امام رضا بیشتر نداریم

برا غذای حضرتی دل بیقراریم

دل من گم شد اگر پیدا شد بسپارید امانات رضا

دل من از تپش افتاد اگر ببریدم به ملاقات رضا

... السلطان أباالحسن ، السلطان أباالحسن ...

دل من مجنونه ، دوسِت دارم مردونه

حرم تو مثل کرب و بلا میمونه

کف العباس میرم از دم سقاخونه

پنجره فولاد رضا میده براتم

کاسه ی سقاخونته آب حیاتم

دل من گم شد اگر پیدا شد بسپارید امانات رضا

دل من از تپش افتاد اگر ببریدم به ملاقات رضا

... السلطان أباالحسن ، السلطان أباالحسن ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو