ضربان قلب سلطانی ، خواهر شاه خراسانی


ضربان قلب سلطانی ، خواهر شاه خراسانی

چی بگم من از مقاماتت ، یه کلام زینب ایرانی

کریمه ی بی چون و چرایی ، قشنگترین طلیعه ی نور خدایی

کرم میباره از در خونت ، بدون شک شفیعه ی روز جزایی

میزنم زانو محضر تو بانو

مددی یا اُخت و ضامن آهو

... ملیکة السماء یا معصومه ، شریکة الرضا یا معصومه ...

حرمت مأمن زواره ، چقدر حال خوشی داره

زائری که با هزار امید ، دردشو پیش تو میاره

نگاه لطفت علامه سازه ، سفره ی احسان تو هر دقیقه بازه

میون صحنت آیینه ی تو ، میگیره نوکرت دوباره جون تازه

پرچمت بالا تا محشر کبری

اشفعی لی یا نائبة الزهرا

... ملیکة السماء یا معصومه ، شریکة الرضا یا معصومه ...

میون صحن تو آرومه ، دلی که مست تو خانومه

داره حکم حرم مادر ، حرم تو بی بی معصومه

محاله برگرد به دست خالی ، زائری که اومده از همون حوالی

خیره به گنبد داره میخونه ، باز اومده بی بی گدای سر سالی

کرمت واسه ما یه جوری خاصه

کیه بی بی جان شمارو نشناسه

... ملیکة السماء یا معصومه ، شریکة الرضا یا معصومه ...
دانلود صـوت