قبله ی قلبم کربلای تو


قبله ی قلبم کربلای تو

سجده گاه من خاک پای تو

همه ی جونم به فدای تو

جانا ، آرام جانها یا حسین

یارا ، ریحانة الزهرا حسین

شاها ، سلطان کربلا حسین

... روحی ، روحی لک الفداء حسین ...

آرزوم اینه تا نفس دارم

نوکریت باشه کارمه یارم

من که دست از تو برنمیدارم

جونم ، نذر تموم روضه هات

فکرم ، میره به سمت کربلات

روحم ، پر میکشه صحن و سرات

... روحی ، روحی لک الفداء حسین ...

ای پناه من سایه ی پرچم

ای فدای تو هستی عالم

که بد و خوبو میخری درهم

قلبم ، یه عمره میتپه برات

نبضم ، بی وقفه میزنه برات

عشقم ، اینه بیام پایین پات

... روحی ، روحی لک الفداء حسین ...
دانلود صـوت