به هر کی محتاجم نکن هر کسی زینب نمیشه


به هر کی مجتاجم نکن ، هر کسی زینب نمیشه

یه روز در خونت نیام ، اون روز من شب نمیشه

با گریه های هر شبم ، میگم گدای زینبم

خدا نیاره روزی که بیفته اسمت از لبم

همش از نیم نگاهته ، که دلم توی راهته

به خدا خونه زادتم ، خونمم خیمه گاهته

... بخدا میخوامت آقا آقا ، بخدا میخوامت آقا آقا ...

به هر کی مجتاجم نکن ، هر کی رقیه نمیشه

اگه بخوام صداش کنم ، بدون گریه نمیشه

من دردمو بگم به کی ، گفتی باید به من بگی

حالا سفارش منو اگه رقیّت کنه چی

نمک خونوادته ، عاشق صاف و سادته

اگه لطف میکنه به ما ، همش از روی عادت

... بخدا میخوامت آقا آقا ، بخدا میخوامت آقا آقا ...

به هر کی مجتاجم نکن ، هر کی اباالفضل نمیشه

اونی که زیر علمش بودم و هستم همیشه

اسمش قیامت میکنه ، خدا عنایت میکنه

زهرا با دستای قلم ، فردا شفاعت میکنه

یه نگاه یار آشنا ، اومده این همه گدا

بشه این دسته جمع باشیم ، یه شب جمعه کربلا

... بخدا میخوامت آقا آقا ، بخدا میخوامت آقا آقا ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو