یا علی تویی به دردام درمون


یا علی تویی به دردام درمون ، یا علی اسم تو آروم جون

یا علی منم آقاجون جزو نوکرای دم خونت بدون

حسابی دیگه دل نگرونم

کجا در بزنم نمیدونم

جون فاطمه من رو نَرونَم

... علی علی علی ، یا علی حیدر ...

دل من پُره از اشک و ماتم ، نوکر خودت و سینه زناتم

دل من نداره آروم امشب ، یا علی عاشق صحن و سراتم

نفس میزنم باز تو هواتو

جونمو میدم آقا برای تو

یه نگاهی بکن زیر پاتو

... علی علی علی ، یا علی حیدر ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو