سایه ات باز به روی سرم ان شاءالله


سایه ات باز به روی سرم ان شاءالله

کربلا هک شده در باورم ان شاءالله

روزگاریست که در روضه ی تو میگویم

اربعین پای پیاده حرم ان شاءالله

... ان شاءالله حرم ، ان شاءالله حرم ...

توشه ی راه غم عشق تو برمیدارم

روزی از دست خودت میخورم ان شاءالله

مرز مهران نشود مرز شلمچه آقا

مطمئنا که به تو میرسم ان شاءالله

... ان شاءالله حرم ، ان شاءالله حرم ...

در محرم همه اش سینه زنی بعد از آن

مادرم را به سفر میبرم ان شاءالله

در مسیری که فقط شور و جنون میخواهد

مستِ از جام مِی کوثرم ان شاالله

... ان شاءالله حرم ، ان شاءالله حرم ...
دانلود صـوت