من اگه عمریه اسمتو بردم


من اگه عمریه اسمتو بردم

علتش اینه که روزیتو خوردم

زنده ام با تو من بی تو میمردم

دل بی خبر کربلاست ، تنگ سفر کربلاست

دلهای همه نوکرات ، مست سحر کربلاست

محض دعای مادره ، نوکرت اگه نوکره

گفتی که جوونیِ ما بیمه ی علی اکبره

... آقام آقام آقام حسین ، آقام آقام آقام حسین ...

چشمه ی چشممو حوض کوثر کن

سرمایم اشکامه اینو باور کن

پس تو سرمایَمو چند برابر کن

عشقمه داری سینه زن ، این همه داری سینه زن

کربلا داری سینه چاک ، علقمه داری سینه زن

رزق چشامون هر شبه ست ، گریه ی به تو مارو بس

مردن پای عشق تو والا حیات طیبه ست

... آقام آقام آقام حسین ، آقام آقام آقام حسین ...

هر کی شد کربلایی وطن داره

مادرت لطف بی حد به من داره

آخ حسینش چقدر سینه زن داره

غربت تو و گریه هام ، تربت تو و سجده هام

خونه ی تو و سائلا ، سفره ی تو و بارعام

حق دلمو به غم سرشت ، اینجوری شده سرنوشت

روضه ها به جای حرم ، کربلا یه جای بهشت

... آقام آقام آقام حسین ، آقام آقام آقام حسین ...
دانلود صـوت