سخن گزار منبر سلونی


سخن گزار منبر سلونی

میشناسمت به اسم مهربونی

بهت نگم خدا دلم میسوزه

این همه از خدا داری نشونی

من با خودم کلی قرار گذاشتم

حتی هزارتا پسرم که داشتم

به کوری چشم حسودات آقا

رو همشون اسم علی میذاشتم

شه مُلک لا فتی شیر خدا ، مظهرالعجایبی نور هدا

همه ی ایل تبارم به فدات ، مِهر برج إنما

... اسدالله علی علی ، ولی الله علی علی ...
دانلود صـوت