مبحث عاشقی شروعش از کرب و بلاته


مبحث عاشقی شروعش از کرب و بلاته

منشأ خیر و برکات هیئت و روضه هاته

حال خوش سینه زنی دلخوشی گداته

جون من و جون تموم نوکرات فداته

ای جونم حسین ، دوا درمونم حسین

ذکر مستی دل دیوونم حسین

... یاحسین صلی الله علیک ، یاحسین روحی قلبی لدیک ...

سفارش مادرمه تا که بشم نوکرت

به دنیا آورده منو نذر علی اکبرت

قد کشیدم یواش یواش پای همین منبرت

درس جنون گرفتم از روضه های خواهرت

اربابم حسین ، مه و مهتابم حسین

جون رقیت منو دریابم حسین

... یاحسین صلی الله علیک ، یاحسین روحی قلبی لدیک ...

خدا زیادترش کنه ارباب نوکراتو

ثانیه های نوکری میگذره آقا با تو

بیا و امشب دریاب حرم نرفته هاتو

هیچ جای عالم نداره صفای کربلاتو

اعمالم حسین ، همه افعالم حسین

ذکری که میاره سر حالم حسین

... یاحسین صلی الله علیک ، یاحسین روحی قلبی لدیک ...
دانلود صـوت