غصه ها دوباره باز گرفته دلم رو در بر


غصه ها دوباره باز گرفته دلم رو در بر

از تو کوچه ها میاد یه آقایی زار و مضطر

با یه حالی منقلب کشیده عباشو رو سر

به چه حال و روز افتاده آقام چقدر گریه داره

یه زهری به خوردش دادن شد جگرش پاره پاره

رو خاک حجره بی سر و سامون سر میذاره

... یا علی بن موسی الرضا ، یا علی بن موسی الرضا ...

مرغ دل یه عمریه با کبوترات مأنوسه

من یه قفل بسته ای دارم کلیدش در طوسه

چون برات کربلا دست خودتو میبوسه

هر کی آقا پیش تو اومده حاجت روا شده

هر کی کربلایی شده از حرم رضا شده

برا شیش گوشه تو هیئت غوغا به پا شده

... یا علی بن موسی الرضا ، یا علی بن موسی الرضا ...
دانلود صـوت