سلام ای آقا زائرت هستم


سلام ای آقا زائرت هستم

اومدم به پنجره ی تو دخیل بستم

میدونه عمریه گداتم ، کبوتر ایوون طلاتم

دیگه بهشتو من نمیخوام وقتی که تو صحن و سراتم

مددی یا رضا ، مددی یا رضا

سقاخونت آب حیاتم ، در خونت باب نجاتم

قول دادی تنهام نمیذاری میرسی موقع مماتم

مددی یا رضا ، مددی یا رضا

... رضا غریب الغربا ، رضا معین الضعفا ...

دل من غرق شور و احساسه

تو کریمی و کریمیت مثل عباسه

از بچگی دلم باهاته ، بهشت من صحن و سراته

خدا میدونه مرغ روحم تو صحن اسماعیل طلاته

مددی یا رضا ، مددی یا رضا

مریضایی که دکتراشون ، قطع امید کردن براشون

تو حرمت خیلی زیادن میان که تا بدی شفاشون

مددی یا رضا ، مددی یا رضا

... رضا غریب الغربا ، رضا معین الضعفا ...

زائرات میان دسته به دسته

یکی قلبش از زمونه خیلی بشکسته

زائر مشهدالرضاتن ، اینا همه از عاشقاتن

خیلیا کربلا نرفتن منتظر برگ براتن

مددی یا رضا ، مددی یا رضا

یکی مثه ابر بهاری ، میگه با گریه و با زاری

کرب و بلا جوره تا وقتی آقا امام رضارو داری

مددی یا رضا ، مددی یا رضا

... رضا غریب الغربا ، رضا معین الضعفا ...
دانلود صـوت