ای جانانم روحم و ریحانم


ای جانانم روحم و ریحانم ، عشق منی جانم حسن جانم

عبدت هستم سید و سلطانم ، حک رو قلبم جانم حسن جانم

شاه غریبم میخوام اسیرت باشم ، آقا فقیرت باشم آخه کرم داری

ای تو حبیبم غمت نباشه آقا ، تو قلب ما نوکرها ببین حرم داری

بقیع بهشت ماست ، قشنگترین رؤیاست

که زائر قبر تو مادرت زهراست

... حسن حسن جانم ، حسن حسن جانم ...

در خونت پای گدا وا شد ، قلب مجنون عاشق لیلا شد

با تو قطره به وسعت دریا شد ، با نگاهت نوکرت آقا شد

باب کرامت باب دلم ای دلبر ، تو شاهی و من نوکر حسن حسن مولا

خیلی کریمی به نوکر عزت دادی ، گدارو قیمت دادی جونم فدات آقا

برات گدا میشم ، حاجت روا میشم

مسافر صحن کرب و بلا میشم

... حسن حسن جانم ، حسن حسن جانم ...

غم گسارم دل به غمت بستم ، از جام تو خورده ام و مستم

مادر تو آقا گرفت دستم ، مادری ام پس حسنی هستم

قسم به زهرا به نوکریت مینازیم ، برات حرم میسازیم بقیعو میگیریم

آخر یه روزی با پرچم یا زهرا ، پای پیاده آقا تا صحن تو میریم

قدم قدم آقا ، با یه علم آقا

تو اربعین تو میایم حرم آقا

... حسن حسن جانم ، حسن حسن جانم ...
دانلود صـوت