یکباره دلم گفت که بنویس کلامی


یکباره دلم گفت که بنویس کلامی

در وصف بلند مرتبه و شاه مقامی

دستی به روی سینه نهادم و نوشتم

از من به حسین بن علی عرض سلامی
دانلود صـوت